Лого Инова Топ Грийн
Плосък соларен зелен покрив 0-5°
Соларен зелен покрив 2
  • Ефективна комбинация от зелен покрив и фотоволтаична система.
  • Баластова система, без пробиване.
  • По-висок монтаж на фотоволтаичните панели, за да се избегне засенчване.
  • Възможна е растителност под опорните единици.
  • Минимално изискване за поддръжка.
  • Значително повишена производителност на фотоволтаичната система.
  • Възможна ориентация юг или изток-запад.
  • Обърнат покрив е подходящ. Въпреки това е необходимо индивидуално консултиране.

Цена:

Поддръжка:

Технически спецификации
* Спецификациите на теглото се отнасят до условия на насищане; сухото тегло е приблизително 50 – 60% от наситеното тегло.
** Зависи от наклона и системното решение. Определя се при 0° според указанията на FLL.
Системни компоненти

1

Седумни резници
Седумни Резници

Различни видове седуми

2

Екстензивен субстрат
Екстензивен субстрат

Субстрат с висок капацитет за съхранение на вода и добра въздушна порьозност, съобразен с изискванията за екстензивни зелени покривни системи.

3

Фотоволтаичен модул
Фотоволтаичен панел

Възможни са размери 1000 или 1200 мм (вертикално) и 1680 мм (хоризонтално)
Възможни са различни спецификации на панела.

4

Основа за соларни панели
Основа за Соларен Панел

Основа за соларни панели, лесна за инсталиране и поддръжка, без пробиване;
15° наклон на панела, позволяващ по-близко разстояние между редовете;
Възможна ориентация Изток-Запад.

5

Дренажен водозадържащ панел
Дренажен водозадържащ панел

Бързо оттичане на излишната вода
Предотвратява натрупването на вода за плоски покриви и големи дренажни дължини
Лека конструкция с голям капацитет на дренаж

6

Защитен слой, предпазващ покривната хидроизолация
Защитен слой, предпазващ покривната хидроизолация

Предпазва мембраната на покрива от повреди и съхранява вода

Соларен зелен покрив