Лого Инова Топ Грийн

Проекти

Плосък + скатен зелен покрив: Многофункционална сграда в Нов Български Университет
Скатен зелен покрив: Къща, която следва релефа, заобикаля дърветата, създава уединение, но разговаря с парка.
Плосък зелен покрив: Новопостроена жилищна сграда в София
Плосък Зелен Покрив: Научен експеримент на "Софийска вода" АД, УАСГ и СУ е проект на Инова Топ Грийн
Първият скатен седумен зелен покрив в България. Наклон 33°.
Плосък Зелен Покрив: В търсене на стари техники на строителство с естествени материали намираш нови приятели.
Фасадно Озеленяване: Многофамилна жилищна сграда, разположена в най-престижната част на София
Озеленена Тераса: Усет към детайла. Къщата приютява природата.
Плосък Зелен Покрив: Уютът на простите и истински неща.
Зелен Покрив с Купол: Природата усъвършенства лукса. Балансът е в равновесието.