Лого Инова Топ Грийн

Екстензивен субстрат

SubLight ITG02
Екстензивен субстрат Инова Топ Грийн
Описание

Екстензивен субстрат за зелени покриви осигурява подходящи условия за отглеждане на седумна растителност и отговаря на изискванията за задържане на вода, като в същото време свежда до минимум натоварването на сградите. Субстратът може да се прилага върху различни видове покриви до 45°: плоски, едноскатни, двускатни и многоскатни зелени покриви на къщи, обществени или индустриални сгради.

SubLight ITG-02 представлява торфено-почвен субстрат, специално селектиран за екстензивни зелени покриви и гарантира, че растителността получава необходимите хранителни вещества, въпреки ограничената дебелина на почвения слой.

Екстензивният субстрат SubLight ITG-02 се произвежда в съответствие с указанията на FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) – общопризнато немско ръководство за проектиране, монтаж и поддръжка на екстензивни зелени покриви.

Технически спецификации
Материал: Торфено-почвен субстрат на Инова Топ Грийн® – смес от минерални и органични компоненти от местен произход
Сухо тегло: Прибл. 550 кг/м3
Наситено с вода тегло: Прибл. 1100 кг/м3
Максимален капацитет за задържане на вода: 30 – 45 % vol.
Водопропускливост: 30 – 40 мм/мин
pH стойност: 5 – 7,9
Обем на порите: 50 – 70%
Органично вещество: > 4 – 6,5%
Форма на доставка: Биг баг (четири точки на повдигане с изходящ щуцер)
Подробно описание