Лого Инова Топ Грийн
Видове зелени покриви

През последните години терминът зелен покрив придоби широко екологично и социално значение извън привидно опростеното си описание. Зелен покрив, жив покрив, растителен покрив, екологичен покрив – всеки един синоним се превърна в епитет за намаляване на замърсяването и подобряване на градската среда, за облекчаване на оттичането на дъждовните води и за максимално използване на градското пространство. Инфраструктурата за зелени покриви, от друга страна, обещава да се превърне във все по-важно решение за собствениците на сгради и градските управници, което осигурява значителен брой социални, екологични, естетически и икономически ползи за публичния и частния сектор. Това решение е възприето в повечето Западноевропейски страни, САЩ Канада, Австралия, Китай, Сингапур и много други страни, а наскоро и в Русия и бившите социалистически страни, но в ограничен мащаб.

КАКВО Е ЗЕЛЕН ПОКРИВ?

Основателно е, че концепцията за зелен покрив като начин за добавяне на екологична повърхност и използваемо зелено пространство, без да се заема допълнителна площ, е лесна за разбиране и трябва да бъде еднакво лесна и за изпълнение. Следователно много клиенти, общини, архитекти, ландшафтни архитекти и проектанти са започнали да разглеждат зелените покриви като неразделна част от устойчивата строителна практика.

Зеленият покрив може да бъде дефиниран като плосък или скатен (наклонен) покрив, който поддържа растителност на покрив или тераса, проектиран е да осигури градско озеленяване  за сгради, хора или околната среда, докато действа като система за управление на дъждовните води. Може да се определи също като покривна градина с декоративно засаждане или плодородна растителност, която е проектирана да се развива естествено, с помощта на субстрат върху изкуствена конструкция, от поне един етаж. Има и друго определение: зеленият покрив е вегетативна покривна система с растителна среда, поддържащи слоеве като коренова преграда, покривна мембрана и дренаж за възстановяване на загубата на зелени площи. Зелените покриви са наричани също еко покривиживи покриви или покривни градини.

Те не бива обаче да се бъркат с традиционната покривна градина, където засаждането се извършва в самостоятелни контейнери и саксии, разположени на достъпна покривна тераса или площадка. Зелените покриви са предложени като ефективно средство към политики за енергоспестяване в много страни с различни климатични условия. Техният потенциал за охлаждане и отопление силно зависи от климата и характеристиките на сградите и те обикновено са изградени така, че да подобрят спестяването на енергия в сградите и като устойчива инфраструктура, която предоставя редица екосистемни услуги, които противодействат на много проблеми на градската околна среда. Така че зелените покриви са покритието за всяка изградена конструкция на която и да е надморска височина, на каквато и да е площ като например обществена сграда, паркинг, търговска или жилищна сграда и т.н. – проектирано да поддържа слой от растителност, предназначено за смекчаване на дъждовните води, охлаждане или поддържане на топлина, или просто използваемо, удобно открито пространство, което помага за подобряване на градската среда.

ВИДОВЕ ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ

Зелените покриви, растителните покриви или живите покриви както са известни, могат да бъдат класифицирани според вида употреба, строителните фактори и изискванията за поддръжка, в три различни типа; екстензивни, полуинтензивни и интензивни зелени покриви. Таблицата по-долу представя накратко трите вида зелени покриви.

Екстензивен зелен покрив Полу-интензивен зелен покрив Интензивен зелен покрив
Поддръжка
Растителност седуми (сукуленти), треви, мъхове, сезонни цветя седуми (сукуленти), треви, цветя, храсти седуми (сукуленти), треви, цветя, храсти, дървета
Височина на системата 15-25 см. тънък субстратен слой 25-50 см. 20-100 см. дълбок почвен слой
Тегло 50-150 кг/м2 <150 кг/м2 >150 кг/м2
Цена $ $$$ $$$$
Полза екологичен предпазен слой ландшафтно проектиран зелен покрив проектиран като градина с естетично и екологично предназначение
Достъпност недостъпен или полу-достъпен полу-достъпен достъпен
Напояване слабо (в началото) или без напояване периодично регулярно