Лого Инова Топ Грийн
Озеленени соларни покриви: Синергия в действие

Озелененият покрив значително повишава производителността на соларните панели

Всепризнати са ползите от покривното озеленяване в областта на икономията на енергия, намаляването на емисиите на CO2 и увеличаването на биоразнообразието. Последните години множество  проучвания доказаха, че озелененият покрив влияе положително на работата на слънчевите, фотоволтаични панели.

Соларният зелен покрив на Инова Топ Грийн предлага ефективна комбинация от покривно озеленяване и фотоволтаична система, която значително повишава енергийната ефективност на сградата, допринася за подобряване качеството на въздуха и екологичната среда на града ни и – в глобален план – за повишаване устойчивостта на планетата Земя към изменението на климата.

Едно от последните проучвания е проведено в района на Сидни през 2021 година в продължение на осем месеца. То сравнява ефективността на конвенционална фотоволтаична (PV) соларна система с тази на комбинирана соларна система върху зелен покрив (био соларен покрив). Две еднакви офис сгради, разположени една до друга в квартал Барангароо в Сидни, предоставиха на изследователите на слънчевата енергия идеалната възможност да проверят отдавнашно предположение. Дали покривното озеленяване ще направи соларните панели по-ефективни? Оказа се, че отговорът е положителен.

Изследователи сравняват производството на електроенергия от соларни панели на два съседни покрива. Снимка: Ursula Malone, ABC News Australia

Изследователите установяват, че зеленият покрив подобрява ефективността с до 20 % в пиковите моменти и средно с 3,6 % за целия период на експеримента – еквивалентно на 9,5 MWh допълнително производство на енергия.

Зеленият покрив е премахнал допълнително 8,8 тона парникови газове, еквивалентни на въглероден диоксид, в сравнение със стандартните соларни панели на покрива, което е равностойно на засаждането на 110 дървета.

В продължение на 8 месеца зеленият покрив е генерирал допълнителна енергия от възобновяеми източници на стойност 2595 долара.

Повърхностните температури на зеления покрив са значително понижени – в някои случаи с до 20 °C през лятото, което предполага потенциално намаляване на ефекта на градския топлинен остров. Друго предимство на интегрираната озеленена покривна система на био соларния покрив (соларни панели и зелен покрив) е изолацията, която предотвратява преноса на топлина вътре в сградата, както и задържането на топлината през по-хладните периоди.

Соларни панели топлинен ефект

В горещи дни температурата на повърхността на зеления покрив е била с до 20 градуса по-ниска в сравнение със стандартния соларен покрив. (Предоставено от: Технологичен университет, Сидни.)

Снимка: Ursula Malone, ABC News Australia

Освен това наблюдението на дъждовните води и на двете покривни системи показва, че озелененият соларен покрив може да намали потоците в дъждовната канализация с повече от 600 литра в секунда в сравнение с конвенционалния соларен покрив. Това може да намали последиците от наводненията по време на продължителни и обилни валежи.

Като цяло интегрираната фотоволтаична система на зеления покрив превъзхожда конвенционалната фотоволтаична система, което потвърждава, че озеленяването на покрива – зелената инфраструктура е сред най-лесните и ефективни решения, които чрез увеличаване енергийната ефективност на сградите и многобройните си ползи могат да помогнат за повишаване на устойчивостта на нашите градове към изменението на климата.

Един от основните изводи от проучването: Озеленени соларни покриви могат да помогнат в борбата с изменението на климата.

Проучването за ефекта от комбиниран озеленен покрив със соларни панели е ръководено от Д-р Питър Ирга от Технологичния университет в Сидни и е финансирано от Градския съвет на Сидни.

Снимка: Ursula Malone, ABC News Australia

Повече информация за проучването може да намерите тук.

Въз основа на това, както и множество други проучвания, свързани с повишаване на енергийната ефективност чрез покривно озеленяване, на дневен ред идва въпросът какво да изберем:

ЗЕЛЕН ПОКРИВ ИЛИ СОЛАРЕН ПОКРИВ?

Правилният избор е – комбинация от покривно озеленяване и соларни панели.

Погрешно е схващането, че трябва да се избира между зелен покрив и соларна система. Напротив, при комбинирането на двете се постига значително повишена енергийна ефективност и синергичен ефект, независимо дали става въпрос за генериране на електроенергия (фотоволтаична) или за приложения за отопление и топла вода (соларна термална).

Плоският покрив е едно от най-подходящите места за поставяне на фотоволтаична система за слънчева енергия, тъй като соларните панели могат да бъдат регулирани под правилен ъгъл, за да се постигне най-подходяща ориентация.

Повишена ефективност на фотоволтаичните модули върху зелен покрив: Ефективността на соларните панели зависи от температурата на модулите и температурата на околния въздух. Основното правило е: „колкото по-топъл е соларният панел, толкова по-малка е неговата производителност„. В действителност модулите се нагряват значително в резултат на слънчевата радиация. Това се влошава от горещата повърхност на плоския или скатен покрив, като например гола хидроизолационна мембрана или покрив с чакъл. Ако обаче се комбинират със зелен покрив, соларните панели ще работят значително по-добре.

Соларен зелен покрив на Технологичен център Мюнхен (MTZ),Снимка: ZinCo

Зеленият покрив поддържа по-ниска температура на повърхността, чрез охлаждащия си ефект, предизвикан от изпарението на растенията. Това понижава температурата на околния въздух и фотоволтаичните панели постигат и поддържат по-висока мощност като цялостно подобряват своята ефективност

Най-разпространеният по света начин за създаване на покривна градина и покривно озеленяване е екстензивен зелен покрив със студоустойчиви и сухоустойчиви седуми. Озеленяването на покрива и повишаването на производителността на соларните панели е бързо и достъпно чрез полагане на растителни чимове от седуми.  

Предварително култивираните килими (чимове) от Седуми на Инова Топ Грийн  са отгледани и аклиматизирани във високите полета на Стара планина. Седумните растителни килими се нуждаят от незначителна поддръжка и са разумна (без)водна алтернатива на тревата в много приложения. SeduMixmat ITG-01 е зелен килим за универсална употреба.