Лого Инова Топ Грийн
Поддръжка на зелен покрив

Живите покриви изискват ограничена, но съществена поддръжка, за да се гарантира, че растенията ще издържат (поне) завинаги. Като наш Клиент, ние ви препоръчваме да формализирате поддръжка на зелен покрив в договор с нашата фирма, веднага след като проектът бъде одобрен. Редовното обследване презпървите две години след монтажа на зеления покрив ще осигурят спокойствие на вас като Клиент и на нас като Доставчик. Ние от Инова Топ Грийн предлагаме договор за поддръжка, предназначен за всеки отделен проект.

ОСНОВНИ СЪВЕТИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕН ПОКРИВ

Зелените покриви изискват поддръжка, която гарантира, че подбраните видове Седуми ще се развиват добре и ще процъфтяват. Поддържането на седумните сукуленти е по-лесно, в сравнение с грижата за градинските растения. Първите две години обаче ще са нужни по-специфични грижи, докато зеленият покрив „оживее“ наистина. Ежемесечните проверки или две посещения годишно, една през пролетта и една през есента, ще помогнат за поддържане на зеления покрив в най-добрия му вид.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЛЕД ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПОКРИВ СА:

 • Обилно поливане с дъждуване, непосредствено след полагане на седумните килими;
 • Ежедневно поливане с дъждуване за не по-малко от двадесет дни. Продължителността на поливането, в зависимост от сезона на инсталиране на зеления покрив, се съгласува индивидуално с наш специалист.

Целта на тази дейност е осигуряване на вкореняване на растенията в допълнителния слой субстрат. Това се прави, независимо дали зеленият покрив е снабден с вградена система за капково напояване.

РУТИННИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА

След първите две години от съществуването на зеления покрив (предмет на потенциален договор), препоръчваме някои операции по рутинна поддръжка, които вие като Клиент също бихте могли да извършвате. По-долу е нашето кратко сезонно ръководство за поддръжка на вашия екстензивен зелен покрив.

Пролетна поддръжка

 • Ръчно плевене на нежелани растителни видове, напр. треви, мъхове, детелина и др. и премахване на листа, които могат да задушат растителността;
 • Торене – препоръчваме гранулиран тор с бавно освобождаване да се прилага през април / май, тъй като седумът не трябва да се тори след октомври / ноември. През зимните месеци е в неактивно състояние;
 • Инспекция на отточните камери за дъждовна вода и околните растителни бариери: премахване на растителност или отпадъци около канализацията на дъждовната вода;
 • Допълване/ възстановяване на всички участъци със слегнат или отмит субстрат. Можете да аерирате основата, ако е необходимо, с инструмент, подобен на вилица или да допълните със субстрат или почва с общо предназначение;
 • Проверка на напоителната система (ако има такава): коригирайте периодите на поливане според климатичните условия, проверете дали пръскачките или тръбите за капково напояване работят правилно;

Лятна поддръжка

 • По време на горещи и сухи периоди малкото, но често поливане ще помогне на Седумите да зеленеят и ще предотврати зачервяване на листата;

Есенна поддръжка

 • Премахване на изсъхналите цветове (разклатете първо стъблото, за да паднат семената). Направете леко окосяване. Резниците могат да се оставят, тъй като те ще се вкоренят отново и ще уплътнят растителния килим;
 • Ръчно плевене на нежелани растителни видове, напр. треви, мъхове, детелина и др. и премахване на листа, които могат да задушат растителността;
 • Инспекция на отточните камери за дъждовна вода и околните растителни бариери: премахване на растителност или отпадъци около канализацията на дъждовната вода;
 • Допълване/ възстановяване на всички участъци със слегнат или отмит субстрат. Можете да аерирате основата, ако е необходимо, с инструмент, подобен на вилица, или да допълните със субстрат или почва с общо предназначение;
 • Проверка на напоителната система (ако има такава): източете цялата система преди първите слани, проверете дали пръскачките или тръбите за капково напояване работят правилно.

Зимна поддръжка

 • Не е необходимо посещение. След първата слана седумите ще станат червени и ще останат в латентно състояние до пролетта.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ИЗГЛЕЖДА ВАШИЯТ ЗЕЛЕН ПОКРИВ ЧУДЕСНО?

Субстратите за зелени покриви понякога могат да имат проблеми със задържането на хранителните вещества за растенията, особено ако сезонът е бил много влажен. Ако вашите седуми са в недостиг на хранителни вещества, то може да помислите за наторяване след дъждовните периоди. Ако пък сте имали изобилие от цъфтящи седуми, тогава може да се окаже, че растенията клонят към изтощение и може да се наложи окосяване преди зимата. Твърде много дъжд или продължително застудяване могат да доведат до промяна на цветовете на седума, почервяването на листата е признак на покой, което често се наблюдава през зимните месеци. Добре е да подхранвате седумния си покрив веднъж или два пъти годишно, особено ако има чести валежи.

Свържете се с нас, ако имате нужда от какъвто и да било съвет относно зеления ви покрив.

И последно, надяваме се, че вашия (вечно) зелен покрив не се нуждае от никакъв съвет. Живи покриви – това е, което ние от Инова Топ Грийн предлагаме.