Лого Инова Топ Грийн
Скатен зелен покрив с панел 15-45°
Наклонен зелен покрив с панели
  • Зелен покрив с панел със система против плъзгане.
  • Разпределение на напрежението върху стрехите.
  • Достъпна и безопасна система против плъзгане.
  • Постоянно решение за наклонени зелени покриви.
  • Подходящо за обърнат покрив.
  • Необходима е калкулация на минимална тежест на зеления покрив за превенция от повдигане при вятър.

Цена:

Поддръжка:

Технически спецификации
* Спецификациите на теглото се отнасят до условия на насищане; сухото тегло е приблизително 50 – 60% от наситеното тегло.
** Зависи от наклона и системното решение. Определя се при 0° според указанията на FLL.
Системни компоненти

1

Растителен килим от седуми
Растителен килим от седуми

Предварително култивиран растителен килим с комбинация от 6 -10 вида седуми – вечнозелени, сухоустойчиви и студоустойчиви сукулентни растения.

2

Екстензивен субстрат
Екстензивен субстрат

Субстрат с висок капацитет за съхранение на вода и добра въздушна порьозност, съобразен с изискванията за екстензивни зелени покривни системи.

3

Панел за наклонен покрив
Панел за наклонен зелен покрив

Предпазва конструкцията на зеления покрив от плъзгане и стабилизира субстратния слой

4

Защитен слой, предпазващ покривната хидроизолация
Защитен слой, предпазващ покривната хидроизолация

Предпазва мембраната на покрива от повреди и съхранява вода

5

Профил за стрехи
Метален профил за стрехи
Наклонен зелен покрив с панел