Лого Инова Топ Грийн

Нов Български Университет

Университетът винаги е бил място на знанието и новаторството. Напредничавото мислене понякога намира израз в създаване на едно екологично чисто пространство. Зеленият покрив на Нов Български Университет не просто увеличава биоразнообразието и намалява разходите за енергия на новата мултифункционална сграда, но и служи като класна стая на открито и изследователски център за изучаване на устойчивостта.

Gaudeamus igitur

Нов Български Университет - зелен покрив1