Лого Инова Топ Грийн

ЖИВИ ПОКРИВИ

НОВИНИ

ПОЛЗИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ ПОКРИВИ

50 години

живот на покрива

26%

подобрена енергийна ефективност за климатизация

80%

отразяване на слънчевата светлина

2-12 dB

допълнителна шумоизолация

55%

по-малко oтточна дъждовна вода

215 кг/м²

спестени емисии годишно

СЪЗДАВАМЕ ЖИВИ ПОКРИВИ

Инова Топ Грийн е иновативна компания. Учим се от най-добрия иноватор – Природата. Специализираме в областта на комплексните решения за зелени покриви. Гордеем се, че сме първият, а вероятно и единствен, български производител на основните компоненти за екстензивни зелени покриви – седумни килими (чимове) и субстрат. Познаваме Седумите – най-устойчивите на студ и суша растения – и ги отглеждаме с любов. Представител за България сме на Optigrün international AG – немска компания с над 40-годишен опит и световен лидер на пазара на зелените покриви.

Инова Топ Грийн предлага това, което е необходимо, за да имате вечно зелен покрив: изграждане на цялостната покривна система, поддръжка на място, точните съвети и „зелено“ мислене. Ние създаваме живи покриви.

ПРОЕКТИ НА ИНОВА ТОП ГРИЙН

ИНОВА В МЕДИИТЕ

Списание 8 Статия
Списание Строители Статия
Списание Икономика Статия

ПАРТНЬОРИ

Ташев-Галвинг ООД лого

Ташев-Галвинг ООД

Машини, инструменти, строителни материали, крепежи и градинска техника.

Учим се от най-добрия иноватор – природата. Експериментираме, пресъздаваме, търсим устойчиви начини на съществуване, стремейки се към бъдещето. Знаем, че всяка мисъл, дума, действие е важна. Тук и сега. Нужно е все по-често да си припомняме, че сме заобиколени от естествени учители, които много преди нашата поява са създавали иновации, работили са съвместно, давали са устойчиви решения, помагали са на еволюцията. Природата не бърза, но всичко постига, е казал Лао Дзъ живял през 6 век пр.н.е. Днес, в 21 век, можем убедено да твърдим, че от самата си поява на света, във всяко значимо нещо, което е правил, човекът е бил вдъхновяван от природата. И колкото повече се е учил от природата, толкова повече е разбирал себе си. Започва се с творчество. Зелените покриви не са ново явление. Техният произход датира отпреди хиляди години. Най-известните на човечеството зелени покриви са Висящите градини на Семирамида в древен Вавилон. Построени около 500 г. пр.н.е , те се считат за едно от седемте чудеса на света. Зелените покриви са били стандартна строителна практика в много страни в продължение на стотици, ако не и хиляди години, главно поради отличните изолационни качества на комбинираните растителни и почвени слоеве – седуми, сукуленти, трева, торф, субстрат. Съвременните зелени покриви може да са имали своите корени в далечни времена, но технологичният напредък ги е направил много по-ефективни и скъпи от древните им колеги. Многобройните икономически, социални и екологични ползи правят живите покриви все по-необходими днес. Въпреки това за зелените покриви се говори като за иновация все още в много страни, особено в България. ЗА НАС За да отговорим на съвременните тенденции в строителството и архитектурата, с отговорност към бъдещето и опазването на природата, през 2018 година създадохме Инова Топ Грийн ЕООД. Специализираме в областта на комплексните решения за зелени покриви за жилищни, търговски и индустриални сгради в градски и селски региони. Ние сме първият български производител на основните компоненти за зелени покриви – предварително култивирани килими (чимове) от седуми и Субстрат за екстензивни зелени покриви. Инова Топ Грийн ЕООД е представител за България на Optigrün international AG – немска компания с над 40-годишен опит и една от водещите на пазара в сектора на зелените покриви в световен мащаб. Предлагаме това, което е необходимо, за да изглежда вашият зелен покрив чудесно: изграждане на цялостната покривна система, поддръжка на място и точните съвети. Живи покриви – предложението на Инова Топ Грийн. МИСИЯТА Нашата мисия е да създаваме иновативни покривни системи, които са в синхрон с принципите на устойчивото строителство и архитектура, където зелено не е просто цвят. Стремим се да бъдем водещата компания, предоставяща висококачествени системи за зелени покриви с компоненти, произведени на местно ниво. Работим с архитекти, строителни инженери, дизайнери, градинари и професионалисти от различни сфери, за да популяризираме зелените, живи покриви като начин за устойчиво развитие. Иновативността стои в основата на стратегията за развитие на нашата компания. ГРАДИНИТЕ И ПОЛЕТАТА Градините и полетата ни са разположени в сърцето на Централна Стара планина, в подножието на най-високия връх – Ботев. С горещо и сухо лято и мразовита зима имаме привилегията да отглеждаме най-устойчивите на климатични промени Седумни килими SeduMixmat ITG1, предназначени за вечнозелени покриви. ЕКИПЪТ Нашият екип обединява хора с ярки индивидуалности, взаимно допълващи се умения, мултидисциплинарен опит и експертиза и най-важното – споделящи общи ценности. Ние, екипът на Инова Топ Грийн, сме водени от вдъхновение, творчество и страст към опазване на Земята – единствената живото поддържаща система, която имаме. Обичаме това, което правим. Стремим се към все по-високи постижения. Работим за един по-красив и по-зелен свят. ПРОДУКТИ Инова Топ Грийн е първият български производител на основните компоненти за зелени покриви – предварително култивирани растителни килими (чимове) от седуми и Субстрат за екстензивни зелени покриви. Растителен килим от Седуми – SeduMixmat ITG1. Предварително култивираните килими от Седуми са отгледани и климатизирани във високите полета на Стара планина за минимум 9-12 месеца. Седумните килими (понякога наричани „чимове“ или „рогозки“) осигуряват непосредствена инсталация и бързо създаване на зелен покрив. Те могат лесно да се режат и оформят, за да постигнат всякаква форма. Подходящи са за повечето покривни системи за екстензивни зелени покриви на пазара. При все това, предварително култивираните ни чимове от седуме могат да се ползват не само на покрива. Те изискват незначителна поддръжка и са разумна (без)водна алтернатива на тревата в много приложения и на земята. Произведени са върху биологично разградим кокосов геотекстил, субстратна смес на Инова Топ Грийн®, с комбинация от 6-10 вида седуми – вечнозелени, сухоустойчиви и студоустойчиви сукулентни растения. Технологията на отглеждане на SeduMixmat ITG1 е в съответствие с указанията на FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) – общопризнато немско ръководство за проектиране, монтаж и поддръжка на екстензивни зелени покриви. Екстензивен субстрат SubLight ITG02 Субстратът за екстензивни зелени покриви осигурява подходящи условия за отглеждане на седумна растителност и отговаря на изискванията за задържане на вода, като в същото време свежда до минимум натоварване на сградите. Субстратът е специално селектиран за екстензивни зелени покриви до 45° и гарантира, че растителността получава необходимите хранителни вещества, въпреки ограничената дебелина на почвения слой. Субстратът се произвежда в съответствие с указанията на FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) – общопризнато немско ръководство за проектиране, монтаж и поддръжка на екстензивни зелени покриви. УСЛУГИ Комплексни решения за зелени покриви В лицето на Инова Топ Грийн вие намирате надежден партньор за цялостно изграждане на системи за зелени покриви. Предлагаме решения както за плоски, така и за скатни (наклонени) зелени покриви.

Проект Иновативни зелени покриви чрез модел на кръгова икономика, Договор №: 2021/587877, финансиран в рамките на Втора покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

европейски проект

Проект „Подкрепа за устойчив бизнес на Инова Топ Грийн ЕООД“ Номер на Договор: BG05M9OP001-1.054-0033-C01

Проект „Отглеждане на трайни насаждения“ Номер на Договор: BG06RDNP001-6.007-1454 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.